Bröstcancerrapporten 2021

I och med att allt fler överlever sin bröstcancer blir frågor om livskvalitet och kroppsuppfattning viktigare. Årets Bröstcancerrapport har tema bröstrekonstruktion, och rätten att få det bortopererade bröstet återskapat för den som vill.

4 oktober

Infografik_Brostcancerforbundet.2e16d0ba.fill-1600x800 (1).jpg

Ett bröst som har tagits bort på grund av bröstcancer kan återskapas. Det kallas bröstrekonstruktion och kan göras med vävnad från något annat ställe på den egna kroppen eller med implantat. Det finns således flera val att välja som bröstcancerpatienter:

- direktrekonstruktion

- senrekonstruktion

- implantat

- kroppsegen vävnad

- estetisk platt stängning

En av fem mister sitt bröst i samband med bröstcanceroperationer och det är kvinnans eget val att avstå rekonstruktion. I rapporten framgår att många inte får information om att de kan få ett nytt bröst och dessutom finns det stora regionala skillnader i Sverige när det gäller vilken information kvinnor får om rekonstruktion och vilken typ av rekonstruktion som görs. Bröstcancerförbundet anser att detta måste förbättras.

Alla som drabbas av bröstcancer, och som ställs inför beskedet att ta bort det cancerdrabbade bröstet, måste ges inflytande över och möjligheten att själva ta ställning till om bröstet ska rekonstrueras. För den som inte vill ha ett nytt bröst och anser att det fungerar bra ändå, behöver självklart inte göra något. För den som inte vill ha ett nytt bröst måste estetisk platt stängning vara ett lika självklart alternativ.

Rapporten bygger på en enkät till medlemmar i Bröstcancerförbundet som förlorat minst ett bröst i samband med bröstcancer, och har besvarats av 2 293 personer. Ytterligare en enkät har riktats till medlemmarna i Svensk Förening för Bröstkirurgi och besvarats av 76 kirurger. Utöver det bygger rapporten på intervjuer med bröstcancerläkare, forskare och patienter.

https://brostcancerforbundet.se/om-oss/vart-paverkansarbete/brostcancerrapporten-2021/

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem