Om oss

Vi vill vara en utsträckt hand till alla bröstsystrar genom att erbjuda stödsamtal, nätverksgrupper och annan samvaro. Vi hoppas kunna vara ett komplement till sjukvården och om möjligt underlätta vandringen från besked till färdigbehandlad. Att möta andra i samma situation ger både trygghet och styrka och det kan du göra hos oss!

Vi vill också erbjuda information till både bröstcancerdrabbade och deras närstående samt vara ett pådrivande organ och ta till vara de bröstcancerbehandlades intressen.

Vi är anslutna till Bröstcancerförbundet.

Våra ledord är gemenskap och omtanke.
Bli medlem du också!

Kontakta oss på medelpad@brostcancerforbundet.se

Föreningen

Vi vill samla bröstcancerbehandlade kvinnor, anhöriga och vänner som är engagerade i samma frågor i en organisation som ska ta tillvara de bröstcancerdrabbades intressen.

Bröstcancerföreningen Olivia Medelpad är en ideell förening som bildades 1983, vi har idag nästan 350 medlemmar. Tillsammans med våra systerföreningar i länet har vi närmare 800 medlemmar vilket bildar en stark organisation för påverkan.

Vi har utbildade stödpersoner med egen erfarenhet av bröstcancer som kan stödja andra i liknande situation. Trots en förstående familj och omtänksamma vänner kan den som fått bröstcancer känna sig ensam och oförstådd i sin situation. Omgivningen har ofta svårt att förstå de fysiska och psykiska problem som bröstcancer innebär. Att få tala med någon som själv har genomgått bröstcancerbehandling är ofta ett värdefullt stöd.

Varje månad träffas våra olika nätverksgrupper för att samtala och stödja varandra. Vårt arbete med att erbjuda bröstcancerdrabbade möjligheten att möta medsystrar är ett av våra viktigaste uppdrag då vi vet av erfarenhet att det betyder oerhört mycket att träffa likasinnade.

Bröstcancerföreningen Olivia Medelpad lämnar ett vackert minnesblad för inbetalda gåvor med anledning av någons bortgång. Du kan också ge en gåva till oss för att hylla någon på en bemärkelsedag eller ge en donationer för att stödja kampen mot bröstcancer.


Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem