Digitala föreläsningar

Grundläggande kunskap av den normala bröstkörteln och dess variationer. Digital utbildning med professor LÁSZLÓ TABÁR

Föreläsningens namn: Grundläggande kunskap av den normala bröstkörteln och dess variationer. Utbildningen pågår i ca 45 – 55 minuter och består av tre delar.

Del 1

Del 2

Del 3

Det är en utbildning för kvinnor och män som vill lära sig mer om den normala bröstkörteln och vad som händer med den normala strukturen då onormala, godartade och elakartade förändringar utvecklas i bröstet. Kunskap är makt!

Vi behöver kunna:

 • Förstå hur den normala bröstkörteln ser ut, vilka variationer förekommer, betydelsen av dessa variationer på den enskilda kvinnans eventuella symtom.
 • Ställa frågor om ”täta bröstkörtlar”, vad det innebär i jämförelse med andra bröstkörteltyper.
 • Veta i förväg hur de olika bröstkörtelundersökningarna går till. Hur görs mammografin? Hur kommer det sig att vissa kvinnor inte uppleverundersökningen som smärtsam, medan andra kvinnor klagar över mycket smärta.
 • Hur görs ultraljudundersökningen? Vad är fördelen med att göra ultraljudundersökning som ett komplement?
 • Vad betyder magnetkameraundersökning? Hur mycket mer information medför denhär typen av undersökning?
 • Vilka undersökningsmetoder används vid blod eller serös vätska ut bröstvårtan?
 • Tänka på att de flesta bröstförändringarna är godartade;
 • Hur definierar man den oftast förekommande godartade förändringen ”vatten-cysta”och hur uppkommer den, hur kan man enkelt behandla en cysta.
 • Vad är bindvävsknuta för någonting.
 • Förstå att det finns enorma skillnader bland de olika bröstcancertyperna.
 • Varför kombinerar man de olika undersökningsmetoderna för att komma fram till diagnosen?
 • Prata med andra kvinnor och män som drabbats av bröstcancer.
 • Kan också män få bröstcancer?
 • Varför säger läkarna att ”bröst och prostata är broder- och systerorgan”?
 • Bemöta politiker, chefer, administratörer, forskare, radiologer, onkologer, kirurger i regionerna, m fl.
 • Redovisa vår egen sjukdom, vilken behandling vi gått igenom för sköterskor och läkare på vårdcentralen som nu är ansvariga för att ta emot färdigbehandlade cancerpatienter från specialistmottagningar.
 • Påverka situationer till det bättre för bröstcancerdrabbade, mm.

Tag chansen och låt dig utbildas av en av världens främsta bröstexperter.

Vem är Professor László Tabár?

Dr. László Tabár har under mer än fyra decennier verkat och byggt upp mammografi- och forskningsinstitutionen på Falu lasarett som gjort Dalarna och Sverige känt över hela världen.

Under alla dessa år har Dr Tabár utbildat tusentals bröstradiologer, onkologer, kirurger, patologer, sköterskor och annan personal i hela landet och även över hela världen. Han var en pionjär vid införandet av hälsoundersökning med mammografi i Sverige.

Professor László Tabár har vunnit många priser, han är hedersdoktor vid samma universitet han utbildades vid och medlem i flera ledande organisationer, bl a hedersmedlem i den amerikanska röntgenföreningen, mm.

I en artikeln publicerad av forskarteamet i Kopparberg och Östergötlands län 1985, bevisades att tidig diagnos av bröstcancer och behandling i tidigt stadium räddar kvinnoliv och nominerades till Nobelpriset. Dr László Tabár var ledaren av forskarteamet i Dalarna, Dr Gunnar Fagerberg i Östergötland.

Efter att Dr Tabár har utbildat väldigt många läkare och röntgensköterskor, inbjöds han av Bröstcancerföreningen Dalarna för att utbilda kvinnorna i hela länet och kvinnorna i andra bröstcancerföreningar i andra län.

Var får vi kvinnor utbildning och svar på våra frågor? Ingenstans. Nu får vi chansen att lyssna på en av världens främsta specialister inom bröstcancerdiagnostik. Ta denna unika möjlighet och lär dig mer inom detta område. Dr Tabár är utomordentlig pedagogisk och är lätt att förstå då han kopplar mycket av det han säger till bilder och vackra fotografier han själv tagit i naturen.

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem