Föreningen genom tiderna

Kuriosa: En kvinna vid namn Britta Bolin läste i samband med sin bröstcancerbehandling artiklar i pressen om att det bildats en förening i Stockholm för bröstopererade kvinnor. Hon tog kontakt med denna förening och blev medlem. Sedan började hon skapa det som i dag är Bröstcancerföreningen Olivia Medelpad.


Det första mötet hölls 18 januari 1983 och en styrelse bildades med Britta Bolin som ordförande. Till mötet var kirurgen Anders Segerström inbjuden och han påtalade vikten av stöd till drabbade kvinnor och att ingen är mer lämpad till detta än andra kvinnor som själv gått igenom en bröstcancerresa. Och där har vi hela idén med vår förening, våra nätverk och framför allt våra stödpersoner.

År för år:

 • 1983 Det första mötet hölls och Medelpads bröstcancerförening bildades. Till ordförande valdes initiativtagaren Britta Bolin. Medlemsavgiften var 35,-.
 • 1984 Medlemsavgiften höjdes till 50,-.
 • 1986 De fem första stödpersonerna utbildades.
 • 1988 Eva Söderlund valdes till ny ordförande efter Britta Bolin.
 • 1993 Föreningen firade tioårsjubileum.
 • 1994 Monika Hedenskog valdes till ny ordförande.
 • 1995 Olivbladet föddes. När medlemstidningen var skapad utlystes en tävling om namnförslag, den vanns av Beatrice Abrahamsson som gav tidningen namnet Olivbladet.
 • 1996 Medlemsavgiften som varit densamma i elva år höjdes till 100,-
 • 1998 Karin Nässeldal valdes till ny ordförande.
 • 2001 Medlemsavgiften höjdes till 125.-
 • 2002 Nätverket i Timrå bildades.
 • 2002 Brigitta Larsson valdes till ny ordförande.
 • 2003 Nätverket Unga Olivia bildades och föreningen firade 20-årsjubileum.
 • 2004 Vid årsmötet beslutades att döpa föreningen till Bröstcancerföreningen Olivia i Medelpad.
  Medlemsavgiften höjdes till 150.-
  Gunda Näsman Halvarsson väljs till ny ordförande.
 • 2006 Marianne Lundin valdes till ny ordförande.
 • 2007 Nätverket i Ånge bildades. Olivia-kören startades.
 • 2008 Föreningen firade 25-årsjubileum med galamiddag och underhållning på Våningen i Sundsvall.
 • 2011 Marianne Lundin lämnade ordförandeposten som blev vakant. Till vice ordförande valdes Susanne Gunhaga.
 • 2012 Föreningen utvecklades digitalt, bl a genom egen sida på Facebook.
 • Nätverket för medlemmar med kronisk/metastaserad cancer bildades.
 • 2013 Ingrid Fredin valdes till ny ordförande.
  Föreningen firade 30-årsjubileum med stor baluns på Stadshuset i Sundsvall. 110 gäster var samlade i spegelsalen, kvällen till ära rikt utsmyckad med rosa heliumballonger.
 • 2017 Marica Lindmark Henriksson valdes till ordförande
 • 2018 Föreningens namn ändrades till Bröstcancerföreningen Olivia Medelpad. Nätverk Sundsvall bildades. Föreningen firade 35-årsjubileum med fin fest i Stadshuset. 70 gäster samlades i Spegelsalen.
 • 2020 Föreningen påverkas av pandemin och alla fysiska träffar ställs in.
Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem